《Django REST framework 入门到精通》视频课程上线了,全网稀缺资源,深度源码剖析,进阶高手之路!点击链接查看详情


博客配图

为什么选择Django?

本文对比了几种Web框架,介绍了Django的特点,阐述了为什么选择Dja...

博主    2017年十二月     0条评论     2846次浏览
博客配图

Django 2.0 新特性 抢先看!

2017年12月2日,Django官方发布了2.0版本,让我们来看看它有什...

博主    2017年十二月     3条评论     2868次浏览